تبلیغات
دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی و غیر دولتی فرهنگ (جعفری) - منتظر دریافت مصوبه هیأت دولت برای تدوین پروانه اپراتور چهارم هستیم

خبرگزاری فارس: معاون وزیر ارتباطات با اشاره به موافقت دولت با تشكیل اپراتور چهارم گفت: برای تدوین پروانه این اپراتور منتظر ارسال مصوبه هیأت دولت به كمیسیون تنظیم مقررات هستیم تا مصوبه، مبنای تدوین پروانه قرار گیرد.

محمد كرم‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس در پاسخ به وضعیت و پیشرفت تدوین پروانه اپراتور چهارم اظهار داشت: برای تدوین پروانه اپراتور چهارم منتظر هستیم مصوبه دولت در رابطه با اپراتور چهارم به كمیسیون تنظیم مقررات بیاید تا بتوانیم حدود پروانه اپراتور را مشخص كنیم.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأكید كرد: هر آنچه دولت مصوب كرده مبنای كار كمیسیون تنظیم مقررات قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینكه پیش از این مطالعات مقدماتی اعطای پروانه توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شده، ادامه داد: به محض ارسال مصوبه دولت به كمیسیون تنظیم مقررات، چارچوب پروانه ظرف مدت كوتاهی تهیه خواهد شد.

به گزارش فارس هیئت دولت در جلسه ششم بهمن‌ماه 89، طرح اتصال منازل به فیبر نوری را تصویب كرد و بر اساس این مصوبه، با صدور پروانه لازم، اجازه كشیدن فیبر نوری به درِ منازل، كارگاه ها و مراكز كسب و كار صادر شد.
وزیر ارتباطات در این باره گفته بود: با رعایت اصل 44 قانون اساسی سهم دولت در این زمینه 20 درصد است و بقیه را به شركت ها و مؤسسات بزرگی كه در این زمینه سابقه فعالیت دارند، واگذار می كنیم كه گروه یا كنسرسیومی پروانه اپراتور چهارم را دریافت می‌كند.
وی همچنین در خصوص زمان بندی پروژه اظهار امیدواری كرد:‌ اگر ظرف دو یا سه ماه آینده بتوانیم پروانه را صادر كنیم، ظرف حداكثر یك سال كار پیاده‌سازی انجام می شود و مشتركان می‌توانند اشتراك دریافت كنند.
تقی پور افزود: بر اساس برنامه اولیه‌ای كه تهیه شده ظرف سه سال تعداد مشترك می‌تواند به دو میلیون مشترك برسد و به همین ترتیب طی سال‌های آتی این توسعه تا سقف 10 میلیون مشترك پیش‌ می رود.

  • خرید vpn