تبلیغات
دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی و غیر دولتی فرهنگ (جعفری) - دفاتر در خرید ماژول از درگاه ملی دفاتر پیشخوان اقدام کنند
رییس کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت اعلام کرد طی هفته آینده فاز اول واگذاری ماژولهای امنیتی به ثبت نام کنندگان آغاز خواهد شد.
وی با تاکید بر حساسیتهای امنیتی روی این ماژولها اعلام کرد: مزیت وساختار امنیتی خاصی  روی این ماژولها  پیش بینی شده است که با آماده سازی پکیج مربوط به ترتیب از هفته جاری به ثبت نام کنندگان واگذار خواهد شد.

وی با تاکید به تسریع در تهیه ماژولها اعلام کرد حداکثر تا پایان ماه جاری  با افزایش خدمات دستگاه های خدمات دهنده، بدون استفاده از ماژول امکان استفاده از خدمات وجود نخواهد داشت.
وی افزود: با واگذاری ماژولها بانک اطلاعاتی دفاتر کشور اعم از شهری و روستایی تکمیل می شود و درتعامل با سایر بخشهای خدماتی و مجری درگاه نظارت بر خدمات برای بخشهای خدمات دهنده و نظارتی فراهم خواهد شد.
وی در زمینه  نصب سیستم نظارتی برای کارگروه های استانی گفت: این روند در حال تکمیل است و کارگروه ها نسبت به اعلام نقطه نظرات خود به بخش فنی پورتال اقدام می نمایند.
 

  • خرید vpn