تبلیغات
دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی و غیر دولتی فرهنگ (جعفری) - جلسه هیأت مدیره کانون کشوری با سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد
news news

جلسه هیأت مدیره کانون با سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص واگذاری خدمات امور مالیاتی از طریق شبکه دفاتر پیشخوان خدمات دولت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، در این جلسه که با حضور فلاح رییس کانون کشوری، علیزاده، حاجی صادقی، سکاکی، تقی پور و امین اعضای هیأت مدیره با عبدی معاون سازمان امور مالیاتی برگزار شد؛ شیوه های ورود شرکت همفکران در شبکه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و توانمندی های مجموعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در همین راستا گزارش تکمیلی به اطلاع دفاتر خواهد رسید.
یادآوری می گردد به علت قرارداد مستقیم شرکت همفکران با دفاتر و موارد حاشیه ای، موارد در هماهنگی کانون کشوری با سازمان امور مالیاتی پیگیری گردیده بود و مقرر بود که ظرف مدت 24 ساعت، نقطه نظرات کانون در این خصوص اعلام گردد؛ لذا با توجه به زمان جلسه این اقدام با تأخیر صورت می پذیرد و طی گزارشی جزئیات جلسه به استحضار همکاران خواهد رسید.  • خرید vpn