تبلیغات
دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی و غیر دولتی فرهنگ (جعفری) - چرا کانون یک کتاب رایگان را 50 هزار تومان با دفاتر حساب می کند؟

اصلاح وضعیت اسفبار کانون، مطالبۀ فراگیر دفاتر کشور از روسای انجمنهای صنفی استانی آنهاست.

یک عضو هیات مدیرۀ انجمن دفاتر پیشخوان دولت استان تهران در جلسۀ هیات مدیرۀ این نهاد صنفی گفت: توجه انجمنهای شهرستانی به این موضوع که کانون نیازمند بازنگری و اصلاحات اساسی است، می تواند قوۀ محرکه ای برای تغییر و اصلاح وضعیت کنونی و نابسامان دفاتر در سطح کشور باشد.

وی خاطرنشان کرد: سرشکستگی دفاتر، معلول مدیریت چاپلوس و متملق و متظاهر فعلی کانون است. و این تملق و بادمجان دورقاب چینی به حدی رسیده است که سایت رسمی کانون دفاتر، برای انتخاب شدن آقای رویانیان در ریاست فدراسیون فوتبال هم مطلب منتشر می کند. وی گفت: در حالی که جناب رویانیان همزمان به عنوان رئیس ستادسوخت، دبیری کارگروه دفاتر پیشخوان دولت را برعهده دارد و در حالی که یکی از مشاوران جناب آقای رویانیان در ترکیب هیات مدیره انجمن پیشخوان دولت استان تهران حاضر است، نه جناب رویانیان و نه همکار ایشان هرگز از موضوع پیشخوان دولت برای پیشبرد اهداف ورزشی سوء استفاده نکرده و نمی کنند امّا رئیس متملق و چاپلوس کانون، به هر بهانه ای می خواهد "اظهار چاکری" کند و همین می شود که دفاتر در کشور قدری ندارند.

وی افزود: شخصاً یکی دو ماه قبل شاهد بودم که رئیس کانون از جلسۀ کارگروه استان تهران با وضع زننده ای بیرون شد در حالی که هیچ دفاعی از موقعیتی که دفاتر به وی داده اند نداشت. بنابراین دور از انتظار نیست که در یک استان دیگر، رئیس انجمن استان از کارگروه استانی با همین وضع بیرون انداخته شود.حرمت امامزاده را متولی آن باید نگه دارد. رئیس کانون برای تثبیت انجمن در شرف انحلال خدمات ارتباطی، همۀ آبروی دفاتر و کانون را هزینه کرده و دهها نامه در سربرگ کانون برای احیای این تشکل مردۀ صنفی که حتی یک عضو قانونی ندارد، سیاه کرده است.

این فعال صنفی گفت: حیثیت دفاتر، لگدمال کاسبی رئیس کانون و دار و دسته اش شد. متاسفانه مسوولین انجمنهای استانی با ماهها تاخیر به نکاتی که ما در تهران به این عزیزان میگوییم می رسند، اما هزینه ای سنگین و گزاف بابت این تاخیر بر گردن دفاتر می افتد. چرا که در سایۀ ضعف نظارت شهرستانها بود که رئیس متخلف و مجرم کانون، سایتهای اینترنتی زنجیره ای تخریبگر تاسیس کرد و از هیچ توهینی نسبت به این انجمن قانونی و اعضای آن فروگذار نکرد که به لطف خدا قانون و قوۀ قضائیه با محکومیت قضایی وی، درس عبرتی به همۀ هنجارشکنان دادند.

وی گفت: اکنون رئیس کانون، یک مجرم قضایی است و دیگر صلاحیت حضور در موقعیت حساس نمایندگی دفاتر کشور را ندارد.

وی تاکید کرد: سوء مدیریت کانون بر کسی پوشیده نیست و ضعف نظارت کار را به جایی رساند که رئیس هیات مدیره هلدینگ در شرکت شخصی آقای فلاح به نام رسانۀ جهانی سپهر هم شریک تجاری شده که اسناد آن در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسیده و در دسترس است. دفاتر باید بدانند که به نام آنها چه کاسبیهایی در کانون به راه افتاده است. چرا بابت یک کتاب رایگان خدمات مالیاتی، 50 هزار تومان از دفتر شهرستانی گرفته می شود و اینقدر تخلف می شود که سازمان امور مالیاتی قرارداد با کانون را لغو می کند.

وی در پایان گفت: انجمن تهران در شرایط فعلی تمایلی به همکاری با کانون ندارد مگر آن که انجمنها فکری به حال این تشکل ورشکسته بکنند. چرا که کانون، بیش از یکسال است حتی یک حساب بانکی برای جمع آوری حق عضویت ندارد و این نشان می دهد که کانون در واقع فقط پوششی برای شرکتهای رئیس آن است و هیچ حساب و کتاب شفاف و روشنی ندارد که این موضوع مورد اخطار قانونی ارکان بازرسی و مدیریت کانون نیز قرار گرفته است.

وی گفت: اگر وضع کانون اصلاح شود، آنگاه انجمن دفاتر پیشخوان دولت استان تهران آمادۀ همکاری همه جانبه با کانون خواهد بود و این در گرو تصمیم انجمنهای استانی است  • خرید vpn