تبلیغات
دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی و غیر دولتی فرهنگ (جعفری) - تحکیم و توسعه اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ضرورت دارد

جایگاه و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، باید از نظر استحکام و مانایی، تقویت شود

زهیر طیب، گفت: باید برای این موضوع چاره ای اندیشیده شود و مسوولین نباید نسبت به ابطال و لغو پیاپی مصوبات این کمیسیون تخصصی قانونی، بی تفاوت باشند.

وی افزود: مسیرهای حقوقی روشنی برای این امر وجود دارد. می توان در قالب استفساریه ای از مجلس شورای اسلامی، اختیار تصویب دامنه نرخ خدمات ارتباطی را به طور مصرح و مشخص به این کمیسیون تفویض کرد. چرا که در حال حاضر قانون موجود، اختیار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را به سایر قوانین و مقررات کشور محدود کرده است که این امر موجب ورود نهادهای متعدد به این حوزه شده  و باعث می شود تا مصوبات این کمیسیون استحکام لازم را نداشته باشد و این برای اقتصاد بخش ارتباطات، بدترین چیز است.

وی ادامه داد: همچنین به نظر می رسد اصلاح ترکیب کمیسیون در بخش دولت و غیردولتی ضروری است چرا که نمایندگان همه نهادهای مسوول در تنظیم بازار از جمله شورای رقابت و سازمان حمایت وزارت بازرگانی باید در این کمیسیون حضور و حق رای داشته باشند.

وی تداخل کاری این کمیسیون با نهادهای یاد شده را برای بخش غیردولتی آزار دهنده و نگران کننده توصیف و خاطرنشان کرد: متولی نرخ در بخش ارتباطات کشور باید به طور روشن و مطلق تعیین شود و ابهام کنونی پایان یابد.  • خرید vpn