تبلیغات
دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی و غیر دولتی فرهنگ (جعفری) - تعیین تكلیف تمامی امور پروانه‌های ارتباطی بدون نیاز به مصوبه دولت

 

خبرگزاری فارس: معاون وزیر ارتباطات گفت: دولت اختیار تصویب حق امتیاز، خسارت و جریمه پروانه‌های صادره از سوی رگولاتوری را به كمیسیون تنظیم مقررات تفویض كرده است.

صمد مومن بالله در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، اظهار داشت: بر اساس بند «ط» از ماده 46 قانون برنامه پنجم، مجوز تعیین و تصویب حق امتیاز، خسارت و جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه‌های صادره به كمیسیون تنظیم مقررات داده شده است و از این پس كمیسیون می‌تواند بدون مصوبه هیئت دولت در این موارد تصمیم بگیرد.
وی ادامه داد: به این ترتیب هم اكنون كمیسیون تنظیم مقررات می‌‌تواند در موارد لازم، بدون اخذ مصوبه هیئت دولت به سرعت جلسه بگذارد و پس از انجام كار كارشناسی لازم و طی مراحل قانونی، اقدامات لازم را انجام دهد.
وی ادامه داد: پیش از این نیز كه این كار با مصوبه هیئت دولت قابل انجام بود، كسانی كه این موضوعات را تصویب می‌كردند بر اساس نظرات كارشناسی تصمیم می‌گرفتند.
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: كارشناس‌ها موضوع بررسی و به سازمان تنظیم مقررات پیشنهاد می‌دادند؛ در سازمان طرح به معاونت‌های برنامه‌ریزی و حقوقی ارسال می‌شد تا عدم مغایرت با قوانین بررسی شود؛ سپس طرح نهایی به وزیر پیشنهاد و توسط وزیر به هیئت دولت ارائه می‌شد.
مومن بالله افزود: هیئت دولت پیشنهاد را برای بررسی به كمیسیون مربوطه ارسال می‌كرد و طرح پس از بررسی در كمیسیون به هیئت دولت باز می‌گشت.
وی گفت: این روال در كمیسیون تنظیم مقررات نیز به نوعی وجود دارد؛ پیشنهادها پس از كار كارشناسی به كمیسیون‌های تخصصی ارسال می‌شوند و در نهایت پس از بازگشت از كمیسیون‌ها در جلسه كمیسیون تنظیم مقررات كه متشكل از نمایندگانی از چند دستگاه است به رأی گذاشته می‌شوند.

  • خرید vpn