تبلیغات
دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی و غیر دولتی فرهنگ (جعفری) - قطع موقت خدمات پایگاه اینترنتی کانون دفاتر
تاریخ : دوشنبه 15 فروردین 1390 | 07:46 ق.ظ | نویسنده : مجتبی جعفری

پایگاه اینترنتی کانون سراسری برای نخستین بار در سال جاری و چندمین بار در مدت راه اندازی آن از کار افتاد.

همزمان با قطع خدمات این پایگاه اینترنتی، پایگاه آزمایشی درگاه خدمات نیز از کار افتاد.

امروز به دلیل افزایش ناگهانی ترافیک شبکه اینترنت کشور و عدم پاسخگوئی متوسط باند کشور برای پاسخگوئی به این نیاز در پیک زمانی، نابسامانی مقطعی برای چند ساعت در سطح کشور رخ داد اما این نابسامانی تا قبل از شهر امروز مرتفع شد، اما به نظر نمی رسد علت قطعی پایگاههای اینترنتی کانون دفاتر، این مورد باشد. تا لحظه مخابره این خبر، فعالیت این پایگاه به حال عادی باز نگشته است.  • خرید vpn