تبلیغات
دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی و غیر دولتی فرهنگ (جعفری) - لغو پروانه دفاتر غیر فعال
تاریخ : شنبه 21 اسفند 1389 | 04:35 ب.ظ | نویسنده : مجتبی جعفری

احمد بزرگیان، معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در نامه ای به وزارت كشور، طرح بازرسی از دفاتر پیشخوان دولت را ابلاغ كرد.

در این نامه آمده است: در اجرای آیین نامه پیشخوان دولت به شماره 61116/42401 مورخ 18/3/1389 نظر به ضرورت برخورداری مردم شریف كشور از خدمات دفاتر پیشخوان دولت و پیرو گزارشهای واصله مبنی بر عدم فعالیت برخی از دارندگان پروانه در شهرها كه موجب سردرگمی و نارضایتی مردم و دستگاههای اجرائی در ارائه خدمات دولت خدمتگزار و اشباع كاذب ظرفیت خدمات رسانی در شهرها می گردد، به منظور پالایش و به‌روزآوری بانك اطلاعات دفاتر دستورفرمائید مدیران كل محترم فناوری اطلاعات استانداریها (دبیران محترم كارگروههای استانی دفاتر پیشخوان دولت) با تشكیل گروههای بازرسی و نظارت متشكل از نمایندگان استانداری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاتر پیشخوان دولت با اجرای طرح ضربتی بازرسی دفاتر از تاریخ 6/1/1390 تا 25/1/1390 ضمن بازدید از تمامی دفاتر استان، فهرست دفاتر غیرفعال را به صورت مشروح و در قالب جدول زیر حداكثر تا تاریخ 31/1/1390 تنظیم و به انضمام فایل الكترونیكی آن به وزارت كشور ارسال نمایند. شایان ذكر است دفاتری كه در مرخصی نوروزی یا تعطیلی موقت انضباطی به سر می برند یا در حال انتقال محل دفتر می باشند از شمول دفاتر غیر فعال موضوع این بخشنامه مستثنا می باشند.

 

بدیهی است دفاتری كه از صدور پروانه آنها بیش از 3 ماه گذشته و در این بازدید غیر فعال اعلام می شود پس از اعلام معاونت، مشمول ابطال پروانه خواهند شد.  • خرید vpn